ניתוחים אנליטיים והנחיות מכירה LOGIC BI

Logic BI הינה מערכת מידע רב שכבתית שפותחה עלידי חברת Logic המערכת מאפשרת קבלת תמונת מצב של המלון ביחס לשוק המתחרים באופן רציף ומדויק. מערכת ה Logic BI מבססת את קבלת ההחלטות בהקשרי ניהול התמחיר הדינאמי בזמן אמת. השימוש במערכת מאין זו מאפשרת להנהלת המלון לקבוע את מדיניות תמחיר החדרים לאור שוק בורסת החדרים המקומי והאזורי המשתנה באופן רציף בתנודות משמעותיות. היכולת לקבוע את המחיר הנכון בזמן הנכון לערוץ הנכון וללקוח הנכון הינו תנאי יסוד להבטחת הצלחת המכירה ועמידה בתנאי התקציב שהוגדרו.

עד היום, היכולת לנתח את המצב בתוך המלון, תוך שיקוף תמונת המצב מחוצה לו, היתה מוגבלת וחייבה עבודה ידנית רבה. Logic BI מחוברת באופן אקטיבי למערכות הקיימות במלון ומסנכרנת את נתוני הביצוע ביחס לתמחיר אל המערכות החיצוניות למלון, בהן מערכות של ניתוח שוק ובחינת מתחרים. סנכרון זה יוצר בפועל תשתית לקבלת ההחלטות התומכת למערכת Logic RoomFixer באופן שמאפשר קבלת החלטות תוך התבססות על ניהול מידע אוטומאטי. התמרת מידע זו הינה ניהול מדויק ביותר של מדיניות התשואה והמכירה אל מול מרווחי השוק בזמן אמת.

מציגה את היכולות הבאות LOGIC BI
ניתוח תקציב הכנסות שנתי

ניתוח התקציב השנתי ברמה חודשית ושבועית ביחס לביצועי המכירה במלון בחיזוי רבעוני קדימה. המשמעות היא קבלת תמונת מצב בהירה ברמת מנהלי המלון לגבי חיזוי ביצוע ביחס לתוכנית העונתית \ השנתית שאושרה. ניתוח זה מהווה בסיס לקבלת ההחלטות האסטרטגיות לגבי מבצעי מכירה והגבלות מכירה, תוך שמירה קבועה על השגת יעדי התקציב כפי שהוגדרו. צוותי Logic אשר עובדים בשיתוף פעולה מלא עם הנהלת המלון מספקים מידע אמין ומדויק הכולל המלצות מכירה משתנות בהתאם למבנה התמחיר השנתי שאושר.

בניית מדיניות תמחור

Logic BI מציגה דו"חות התראה שוטפים במטרה לבדוק מה הוא מבנה המחיר הנכון בכל רגע נתון בהשוואה ליעדי הביצוע. המערכת מעבירה מידע למערכת RoomFixer באופן מתמיד וזו מטפלת בהתאם להמלצות Logic BI ב: הפצת חדרי המלון בהתאם לתעריף הרווחי ביותר לפי נתוני היצע וביקוש חיצוניים ומצב תפוסות המלון בכל נקודת זמן.

הנחיות מכירה שוטפות

Logic BI מעבירה הנחיות מכירה מדויקות לביצוע על בסיס אלגוריתמים של בדיקה מול תפוסת המלון , מול בסיסי נתונים חיצוניים ומול כללי ניהול התשואה. המערכת מבצעת בדיקה שיטתית בסביבה רווית פרמטרים עסקיים ובודקת היצע, ביקוש, מצב תפוסות המלון בשילוב תחזיות מכירת המלון ומגדירה מהי מדיניות המכירה הרצויה .

לוג'יק טיפ

ברשותנו כיום יכולות מתקדמות לביצוע ניתוחי שוק המלון בתוך המלו ןומחוצה לו עבור המלון והרשת.