ניתוח מצב קיים במלון ואישור תוכנית תקציב

תהליך העבודה המשותף עם המלון \ הרשת המלונאית, מתחיל בלמידה שמבוצעת על ידי Logic במטרה להבין היטב את תפישות העבודה הקיימות בהיבטי:

  • מבנה החדרים במלון
  • תמחיר החדרים
  • מבצעי מכירה ומדיניות מגבלות מכירה
  • הקצאות חדרים לפלחי שוק שונים
  • תמהיל קבוצות בודדים וכדומה.

הליך זה מאפשר לצוות מומחי Logic לנתח ולהציע מבנה חלופי מומלץ של סוגי חדרים ואופן תמחורם למכירה לבודדים בהתאמה לנהוג בשוק הבודדים העולמי. Logic תלמד את מבנה המחיר הנוכחי במלון. ותבנה יחד עם המלון ועבורו קבוצה של מחירוני BAR שישמשו את המלון בעת שינויי מכירה עתידיים. Logic תקבע עם כל מלון נהלי העבודה בהיבטי הקצאת חדרים, מבנה תמחיר חדרים דינאמי, אופן הפצת החדרים מול שווקים וערוצים תוך שמירה על אינטרס המלון וחתירה להגדלת מחזור המלון מפלחי הבודדים.

לוג'יק טיפ

Logic נשענת על ידע והבנה מעמיקים של עולם המלונאות ועל שילוב עולם התיירות, והטכנולוגיה. ידע זה מאפשר לנו להתאים את מבנה התמחיר לתוכנית התקציב השנתית תוך הגדלת רווחיות המלון ומחזוריו בפלחים שונים.