ערוצים קיימים

במסגרת ההתקשרות, חברת Logic ערוכה להמשיך לנהל עבור המלון את ערוצי המכירה הקיימים. מדובר באחריות לטיפול ולתפעול של ערוצי המלון הקיימים. אנו נוודא שכלל המידע בנוגע למלון מגיע בצורה מושלמת לכל ערוץ וערוץ, החל מהמידע הכללי על המלון, קרי תמונות, פרוט חדרים, תכונות המלון, יתרונותיו מה מוצע בסביבתו וכן הלאה. אנו מוודאים שכלל החדרים מופיעים בצורה נכונה ומלאה בכל ערוץ וערוץ ושכלל המחירים כפי שהופצו דרך מערכות ניהול התשואה אכן מגיעים בזמן אמיתי לערוצים השונים תוך שמירה על מדיניות תמחירים אחידה ברמת אתר המכירה ללקוחות קצה (B2C). מאחר שמערכת הקשר המסחרית של המלון עם הערוצים המוזכרים כבר קיימת, ימשיך המלון לנהל את קשריו עם הערוצים האמורים כפי שנהג עד כה, באם יחפוץ, יוכל לבחור המלון להעביר את ניהול הקשר המסחרי לחסות הניהול המסחרית של Logic Room Fixer

לוג'יק טיפ

טיפול מקצועי בערוצים יכול להגדיל בעשרות אחוזים את המכירה מערוץ קיים ולהפוך אותו לאפקטיבי יותר עובר המלון והרשת!