Logic Room Fixer הינה מערכת רב רובדית מתוחכמת ביותר שנבנתה ככלי העוסק בהפצת מחירי חדרי המלון והרשת המלונאית לערוצי מכירה מקומיים ועולמיים וזאת במטרה להגדיל באופן משמעותי את כמות העסקאות המקוונות למלונות. המערכת מספקת למלון יכולת אנליטית לבחירת ערוצי ההפצה, קביעת המחיר והגדרת תמהיל עמלות משתנה כתלות במגוון רב מאד של גורמים, החל מתפוסות החדרים, עבור בפעילות מתחרים, והכל בהתאם ליעדי המלון.

חברתחברת Logic מעסיקה מומחי אנליטיקה ואלגוריתמאים, בכדי להיות מסוגלת לייצר משוואות רבות משתנים בעולם שמשקלל בתוכו מרכיבים ונעלמים רבים מאד. השילוב הנדיר בין הבנה טכנולוגית מעמיקה, הבנת שוק המסחר המלונאי, הבנת עולם הפצת המידע והגנום התיירותי יוצרים בפועל סינרגיה שאינה ברת תחרות לייצור מנגנוני מכירה יעילים, הפועלים בזמן אמת אל מול שינויי השוק ומתחשבים כל הזמן במתאם התפוסה ומחיר המכירה תוך הבטחת הגדלת רמות המרווח בגין מכירה.

בפועל, התוצאה היא הפצת חדרי המלון לעשרות ומאות אלפי ערוצי מכירה שונים תחת הסכם אחד בשיטה של עמלה משתנה בהתאם לתפוסות המלון ולצרכי המלון. כדי להבטיח שמכירת החדר הבודד תבוצע במחיר הגבוה האפשרי בעמלה הנמוכה ביותר האפשרית ובהתאם להיצע וביקוש תוך חתירה לעמידה בתקציב ובדיקה רציפה בין עונות ושנים עברו. Roomfixer הינה מערכת הפצה גלובלית הכוללת גישה וקישוריות אינטרנטית, שירותי שיווק באינטרנט ופתרונות הזמנה.

יעילות והשפעה

RoomFixer מתחבר לעשרות אלפי סוכנויות נסיעות מקוונות (OTA) וערוצי מכירה בכ -200 מדינות. RoomFixer עוסקת בהגדלת הנוכחות המקוונת של בית המלון והרשת באינטרנט. הדרך היעילה והחסכונית ביותר להיחשף בפני מיליוני אורחים פוטנציאליים ברחבי העולם.

roomfixer הינו מוצר יחודי שבופעל בתחום ה Channel Management ולו שלושה מישורים מקבליים

מישור מסחרי

מתן מעטפת מסחרית להתקשרות עם מגוון רחב מאד של ערוצי מכירה בינלאומיים מקוונים. ההתקשרות נעשית על בסיס הסכמי Logic. Logic מהווה גורם מקשר ברמת חתימת ההסכם עם הערוץ, ומנהלת את הקשר המסחרי עם הערוץ לאורך תקופת ההתקשרות, לרבות מסלקה וגביה מול הערוץ בגין הזמנות שנוצרו. המשמעות עבור המלון היא פחות חשיפה, פחות תקורות ניהול ויותר רווח.

מישור עסקי

RoomFixer הינו שילוב מנצח בין מודלים טכנולוגיים, ואנליטיים. שילוב זה יוצר מתאם אופטימלי בין רמת העמלה לערוץ לפי מודל של עמלה משתנה באופן תדיר ובין מחיר המכירה של חדרי המלון השונים בכל רגע נתון. ניתוח הנתונים וקביעת המחיר מתבסס על ניתוח רציף של מגוון מרכיבים במטרה להגביר מכירה ומרווח.

מישור טכנולוגי

Logic בעזרת כלי ה RoomFixer  אחראית על החיבור הטכנולוגי לערוצי המכירה וההפצה ובאחריותה לוודא שמוצרי המלון מופיעים באתרים בצורה מדוייקת הן ברמת המידע על המלון והחדר, והן ברמות המחיר, מבצעי מכירה הגבלות מכירה וכיוצא באילו.

RoomFixer - העתיד כבר כאן!